უცხოელს, რომელიც საქართველოში სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწას ფლობს, მისი დაუმუშავებლობის შემთხვევაში, საჯარიმო სანქციები დაეკისრება

  • 03.03.2019
  • GAXA - საინფორმაციო სააგენტო
  • პოლიტიკა