Əsrin yadigarı Heydər Əliyev

                 (Poema)                                                                         

(Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunub)

              Proloq

O, ömür yaşadı, mənalı ömür –

Onun varlığıyla xalqım öyündü.

Azərbaycan sözü dildən düşmədi,

Ürəyi Vətənlə dindi, döyündü.

                    ***

Əsrin yadigarı Heydər Əliyev!

Xalqın ürəyində qalacaq hər an!

Dünyanı dolaşıb, evə dönəndə,

Dilində səsləndi: “Ah, Azərbaycan!”

                   ***

O, sevdi Vətəni - torpağımızı,

Bir ovuc torpağa hələ döz dedi.

Bir dəstə çiçəyi əzizləyərkən,

O, Vətən naminə şirin söz dedi.

                   ***

Qəlbində inamı, saf məhəbbəti,

Torpağı çox sevən mərd insan oldu!

Çıxış etdi dünya kürsülərində –

Müdrik insan təki, yaddaşda qaldı.

                    *** 

Sülhü, səadəti sevgiylə dedi,

Xalqını çox sevdi, aləmə yaydı.

Yaddaşı fenomen, bizə əbədi –

Azərbaycan kimi yadigar qoydu.

                      ***

Dilimiz çox şirin, şeir, qəzəl tək!

Söylədi kəlmələr and kimi əziz!

Azərbaycan himni, ona tarixdi,

Duzumuz çörəktək müqəddəs, ləziz!

                       ***                

Şeiri, qəzəli çox sevdi Öndər!

Vahidin qəzəli ona şirindi!

Segah oxunanda, tar çalınanda,

Dediyi hər sözdə məna dərindi!

                        ***

Onun kəlmələri tarixə düşdü,

Sevgiylə yaşadı Heydər Əliyev!

Onun mərd hüsnünə mahnı qoşuldu – 

Sevindi hər insan, hər ocaq, hər ev!

                        ***                                                                  

Prezident seçildi Azərbaycana,                                                      

Onun sevincinə çox sevindik biz!

Göylərə ucaldı haqqın gur səsi,

Ali kürsülərdən gəldi səsimiz!

                     ***

Açın qapısını siz ürəklərin,

Sevincin sədası dolsun qoy cana,

Dostlar, təbrik edək xalqımı bu gün,

Prezident seçildi Azərbaycana!

                     ***

Könül təranəsi ötdü ürəkdən,

Tükənməz sinəsi arzu-diləkdən,

Hər sözü, kəlməsi, Yolu İpəkdən,

Prezident seçildi Azərbaycana!

                     ***

Gələcək zamanın güləcək üzü,

Uca kürsülərdən dedi o sözü,

İnamın dayağı, İlhamın özü,

Prezident seçildi Azərbaycana!

                      ***

Aləmə car çəkək, ucalaq yenə,

Səsimiz qarışsın Haqqın səsinə,

Yığışın bayramın təntənəsinə,

Prezident seçildi Azərbaycana!

                       ***                 

Heydər babamızın arzu-diləyi,

Onun vuran qolu, güclü biləyi,

İlhamdır xalqımın xoş gələcəyi,

Prezident seçildi Azərbaycana!

                        ***

Qəm dolu üzümüz gülərüz oldu,

Ucaldıq zirvəyə - bir qərardayıq!

Analar göz yaşı tökməz bir daha,

Çünki biz, birlikdə ucalardayıq!

                         ***

Həqiqət naminə çalışan insan,

O, illər ötsə də bizə dayaqdır!

Dənizdə neftimiz, yanan qazımız –

Bizi əsrlər boyu yaşadacaqdır!

                        ***

Duyğularım şirin, Heydər hüsnünə,

Yazdığım sözlərim göyə ucaldlı.

Bilin, tarix yazdı İlham Əliyev,

Vaxt gəldi, düşməndən qılınc bac aldı!

                        ***

Allahım bax belə buyurub, yazıb –                                                

Düşmən öz yolunu bilin ki, azıb.

Tarixdə mübariz, igid əsgərlər

Düşmən qarşısına qəbirlər qazıb.

                        ***

Ötmə daha tənha-Xarıbülbülüm!

Çəmən çiçək açdı Cıdır düzündə!

Vaqif babamızın “Durnaları” bil –

Sevinclər oyatdı, şəhid üzündə!

                         ***

Azğın düşmənləri qovdu yumruğum,

İti qovan kimi qovdu “Bayraktar”.

Daha nağılllara heç inanmıram,

Hər an Ordumuzun gücü, mərdi var.

                        ***                

Qarabağ ölkəmin şah tacıdır bil!

Ölməz arzulara imza atmışıq!

Bir baxın, göylərdə bayraq ucalır –

Torpaqda yenidən sülh yaratmışıq!

                        ***

Ölmə Vətən oğlu, yaşa, qalx, ucal –

Bu torpaq bizimdir-şahanə ölkə!

Sapla süngüləri düşmən üstünə,

Çap köhlən atını sən səkə-səkə!

                      ***

Şuşa dağlarından gələn igidim,

Arxada Vətəndir, ana-bacımız.

Bilki sənə hər an güvənir hamı,

Daha Qarabağdır bizim tacımız!

                       ***

Oyan, Ana Vətən! Oyan, ay Şuşam! –

Tonqallar çataq biz, qonaqlar gəlsin!

Güclü Ordumuza, əsgər-zabitə,

İsmarıc göndərdik, xəbər çatdırdıq,

Qoy onlar bizlərə ZƏFƏR gətirsin!

                        ***

Həyat qüdrətini bizə göstərdi,

Duyduq bu sevincdə kədəri-dərdi.

Vətən qızlarımız gül-çiçək dərib,

İgidlər yoluna ərmağan sərdi!

                        ***

Dumanlı-dumansız yollar gördülər,

Hər qayada daşdan divar hördülər,

Namərdi-satqını torpaq naminə,

Əzdilər, vurdular, azğın yordular!

                         ***

Ali Baş Komandan əmrini verdi,                                                   

Çapın atınızı Cıdır düzünə!

Alovlu sözləri yox etdi dərdi,

Qüvvə, inam, qeyrət verdi yüzünə!

                         ***

Bu namərd dünyada çox şeyi gördük,

Qətnamə-qərarlar yalan yazıldı!

Min acı həqiqət bizə dərd verdi,

Fəqət, düşmənlərə qəbir qazıldı!

                         ***

Bu zalım fələyin sinəsinə biz,

Zərbələr üstünə zərbələr vurduq.

Qarabağ dünyamın cənnət guşəsi!

Biz onu yenidən, yenidən qurduq!

                         ***

Bu dünya sən deyən dünyadır, Tanrım!

Ağıyla qarası məlum Allaha.

Bilinmir dünyada kimlər kimdir-kim?

Bəxtimiz sınaqdan çıxdı bir daha!

                     ***

Nə edək, dünyada söz də keçməyir,

Aləm qarışıbdır sağa, həm sola.

Şükür olsun, torpaq azaddır indi,

Qəlbimiz genişdir, kaş belə qala!

                     ***

Əsrin yadigarı Heydər Əliyev,

Ey igid babamız, böyük insanım!

Şanlı şöhrətinlə yaşatdın bizi,

Adınla yaşayır Azərbaycanım!

                     ***

Mənim ürəyimdə nəğmələr yatır,

Bu xoş nəğmələrin sorağındayam.

Dərdi də, qəmi də ürəyimdədir,

Yazılmamış dəftər varağındayam.

                       ***

Yazmaq istəyirəm hər gün, saatı –

Geniş ürəklərin içinə dolum!

Bu nəğmə mənimçün o göylər şahı!

Odur mənim qüvvəm, gücüm, cüt qolum!

                       ***

Sevindim nəğməmi oxuyanda siz,

Ürəkdə həmişə nəğmələrim var!

Nə qədər sevsəniz, sevilsəniz siz,

Yenə də azalmaz məndə arzular!

                      ***

Ey dahi şəxsiyyət, ey dahi insan!

Varlığım sənindir, sevgi içimdə!

Yenə ucalıqda qərar tutacaq,

Onuntək bir ölkə yox o biçimdə!

                       ***

İndi biz gedirik zirvəyə sarı,

Zirvə bizim oldu, dağ bizim oldu.

Düşmənin qapısı bağlandı daha,

Ona “Yumruq” ilə kədər-qəm qaldı.

                      ***                          

Səninlə fəxr edir, hər ocaq, hər ev!

Sona çatmayıbdır el duaları –

Rəhmət olsun sənə Heydər Əliyev!

Hələ də yaşayır şən arzuları!

                      ***

Mən şeir yazıram, sənin hüsnünə,                                                  

Ey dahi rəhbərim, Heydər Əliyev!

Ürəkdən süzülən misralarım var,

Ağıllı oxucum, onu oxu, sev!

                      ***

Sənə qızıl rəngli misra yaraşır,

Ürəkdən yazıram, mənası dərin!

Sən daim yaşayan dahi Prezident –

Əzəli sakini qərinələrin!

                      ***

Ömür yollarında ad qazanıbsan,

Üfüqdən - üfüqə şöhrət-şanın var.

Səni yaşadacaq Vətən övladı,

Çünki bu dünyada adın-sanın var.

                       ***

Azərbaycan sözü-Heydər Əliyev,

Bu iki sözlərin şah mənası var!

Torpağa sevgisi olan rəhbərin -

Vətənə sədaqət dünyası olar!

                       ***

Vətən sənsən, Vətən alınmaz qala!

Yumruğun zəhmindən qaçdı düşmənlər!

Vaxt olar yenidən tarix yazılar –

Bax, onda tanınar deyib-gülənlər!

                       ***

Yüz il ömür yaşa, dahi rəhbərim!

Ömür yollarında vüqarla gəzdin.

Yenə yaşayırsan ürəklərdə sən,

Tarixi sözünlə düşməni əzdin!

                     ***

                  Epiloq

Qarabağ Azərbaycandır! Bilin siz!

Söylədi Prezident İlham Əliyev!

Bu sözdən qorxuya düşdü yağılar,

Bildilər bu səsdən göylər dağılar!

                      ***

Danılmaz faktları tarixə yazdıq,

Yazdıq ki, gələcək nəsillər bilsin!

Ordumuz gücləndi, dayanmadı heç,

İstədi yadları torpaqdan silsin!

                      ***

Bir ata kəlməsi, nəsihətləri –

Oğul biləyindən tutdu vaxtında.

Müdrik atasının söz qüvvəsiylə,

Qanun-qayda qurdu rəhbər taxtında.

                      ***

Dünya xilaskarı tanıdı daha!

Sənə rəhmət olsun Heydər Əliyev!

Bu gün evlərinə köçən insanlar,

30 il diləyib, tikə gözəl ev!

                     ***

Yaşa, Azərbaycan! Yaşa dünyada –     

Hər savaşda uğur qazan, evlər tik!

Qoy Vətən övladı xoşbəxt yaşasın!

Biz Heydər Əliyev nəvələriyik!

                    ***

Əsrin yadigarı - 100 yaşındasan!,

Ey igid babamız, böyük insanım!

Şanlı şöhrətinlə yaşatdın bizi,

Adınla yaşayır Azərbaycanım!

                     ***

Ucal qartal kimi, ucal göylərə,

Şöhrətin yayılsın doğma ellərə,

Düşsün ağızlara, düşsün dillərə,

Yaşa, Azərbaycan! Yaşa, ucal sən!

                       ***

Dünya boyda arzularım səndədir,

Hər davadan, hər şavadan gendə dur,

Hələ başın sənin duman, çəndədir –

Yaşa, Azərbaycan! Yaşa, ucal sən!

                       ***

Bir babam var –babaların babası,

Odlar yurdu–igidlərin yuvası,

Torpağım var–suyu, saf dağ havası,

Yaşa, Azərbaycan! Yaşa, ucal sən!

                       ***

Ellərimin şən çağları gözəldir,

Burda hər qonağa hörmət əzəldir,

Sənin şah damarın şeir, qəzəldir,

Yaşa, Azərbaycan! Yaşa, ucal sən!

                      ***

Fəxr edirəm hər oğlunla, qızınla,

Dolaşdın dünyanı müdrik sözünlə,

Elə Heydər babamızın özüylə,

Yaşa, Azərbaycan! Yaşa, ucal sən!

Yaşa, Azərbaycan! Yaşa, ucal sən!

 

Nizami Məmmədzadə,

Azərbaycan Respublikasının Əməkdar jurnalisti,

AYB-nin üzvü, 10.05.2023-cü il